1normaal              2              3             5

facebook-logo-icon-vectorcopy-big_copy    kwaliteitsregister-paramedici   lidvannvlf    eerstelijndyslexidtl-proof

 

line

Welkom op de site van Marga Kerkhof en Jacqueline Scholten

SamenOnze logopediepraktijk is een allround praktijk en is daarnaast gespecialiseerd in Dyslexie.

U kunt bij ons terecht met problemen op het gebied van: *spraak *taal *stem *gehoor *mondgedrag *lezen & spellen.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wij zijn twee enthousiaste logopedisten met passie voor ons vak! We volgen regelmatig na- en bijscholing om onze kennis up-to-date te houden.  We nemen deel aan collegiaal overleg, een kwaliteitskring.

De praktijk heeft  een samenwerkingsverband met EZH.
Stichting EerstelijnsZorg Haaksbergen (EZH) is een netwerkorganisatie van eerstelijnszorgverleners uit Haaksbergen die de kwaliteit van zorg willen verbeteren door middel van samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Wij vinden het belangrijk om open en transparant te communiceren met de cliënt (en bij kinderen ook met de ouders), als basis voor een goede therapie.

Met  de scholen en andere disciplines rondom de praktijk werken we nauw samen. Dit komt de behandeling van de cliënt alleen maar ten goede.

line

Contact

Sleutelbloem 25
7483 BD Haaksbergen
T:  053 572 9702
E: info@logopediekerkhofscholten.nl